Trimbaan

TRIMBAAN BIJ DE SPORTHAL IN VLEDDER

Het bestuur van sporthal de Spronk in Vledder heeft in juni 2015, samen met enkele enthousiastelingen, het idee omarmd om een algemene en openbare buitensportaccommodatie te ontwikkelen. Het werd een trimbaan, te gaan aanleggen bij de sporthal: in het sportgebied van de regio Vledder. De gedachte was om de toestellen zoveel mogelijk zelf te bouwen en van hout, passend in de omgeving. Na voorbereidend overleg met de buurt, potentiele gebruikers, mogelijke subsidiegevers en grondeigenaren (de gemeente, Staatbosbeheer) kon begin december het groene licht worden gegeven. Onder leiding van Philip Boot en Bart Rinkema en met de onmisbare steun en inzet van André Otten ( de kenner en bouwer van toestellen)begon de productiefase..

 • Reestmond kapte de struiken bij de sporthal en langs de Middenweg. De hulp en het materieel van Werktuigenvereniging Vledderveen en de heren  Mestemaker en Postma waren vervolgens van groot belang om de stronken te verwijderen, zand aan te voeren etc.
 • Daarna werden in enkele fasen en met behulp van een aantal vrijwilligers de benodigde bomen (ca. 30; van Staatsbosbeheer)gerooid en gebruiksklaar gemaakt. Enkele asielzoekers uit het AZC in Vledder hebben hierbij vele uren geholpen, vooral om de bomen te schillen. Ook de scoutinggroep van Swieten en de vrijwillige brandweer uit Vledder hebben hier of later hun bijdragen geleverd.
 • Intussen werden de benodigde gelden verworven, want weliswaar werd veel van de arbeid door vrijwilligers om niet gedaan, maar een aantal toestellen moesten worden aangeschaft, onkosten worden gemaakt, machines waren meer nodig dan gedacht en ook de formele veiligheidsvereisten en  – keuring bleek meer te omvatten dan eerst verondersteld werd. Financiële bijdragen werden verkregen van:
  • Lokale verenigingen/personen, zoals b.v. de kofferbakmarkt Vledder, Dorpsbelang Vledder, Oudejaarsvereniging de Oliebol;
  • RABO bank Zuidwest Drenthe, Univé Noord-Nederland, Stichting Bercoop Fonds;
  • Gemeente Westerveld.
  • Vermilion Energy doneerde twee niet zelf te bouwen toestellenvermilion

De opening was op vrijdag 3 juni door wethouder Homme Geertsma.

Jaarlijks worden de toestellen gekeurd in overleg met de gemeente en enkele vrijwilligers houden de baan op orde.