Wijziging tarieven

                                           

Door de problemen die diverse binnensportverenigingen ondervonden met de hoge tarieven van de gemeente Westerveld, liep onder andere de bezettingsgraad van onze sporthal sneller terug dan verwacht mocht worden op grond van de bevolkingskrimp in de gemeente. Ons stichtingsbestuur heeft daarop een notitie opgesteld met vergelijkende cijfers van de tarieven van de sporthallen in Westerveld en alle omringende gemeenten. Hiermee kon worden aangetoond, dat sporthal de Spronk door het gemeentelijke tarievenbeleid uit de markt was geprijsd. Daarna heeft ons stichtingsbestuur in het voorjaar een indringend overleg gevoerd met wethouder en sportambtenaren.

Op 13 juni 2016 hield de gemeente vervolgens een binnensportavond voor de besturen van de sportclubs, waarbij de onvrede over het gemeentelijke tarievenbeleid breed bleek te worden gedragen.

 

Het verheugt ons u nu te kunnen berichten dat het college van B&W tot het inzicht is gekomen dat de hoogte van de tariefstelling voor de binnensport, zoals die gold tot en met 31 juli 2016, niet langer verdedigbaar is!

Om die reden gaan, met ingang van 1 augustus 2016, de Westerveldse tarieven voor de binnensport met terugwerkende kracht omlaag!

Op de achterzijde van deze brief vindt u een tabel met de nieuwe huurprijzen, zoals die voor sporthal de Spronk gelden, voor de periode 1-8-2016 t/m 31-7-2018. Van gemeentezijde is de toezegging ontvangen, dat in deze periode ook geen indexeringsverhoging van de nieuwe tarieven zal plaatsvinden.Huurders die in augustus en/of september 2016 gebruikmaakten van de Spronk en daarvoor reeds een huurfactuur ontvingen, zal in de maand november een creditfactuur worden toegezonden, voor verrekening van het teveel in rekening gebrachte huurbedrag over augustus/september. 

Huurtarieven sporthal de Spronk voor de periode 1-8-2016 t/m 31-7-2018.

Tarieven zijn inclusief bedragen, BTW wordt niet apart in rekening gebracht. De eindbedragen zijn op 5 centen afgerond t.o.v. het gemeentelijke tarief. Er gelden drie tarief categorieën, waarbij het algemene tarief voor wedstrijden is vervallen!

Voor het nieuwe seizoentarief voor de Spronk geldt de gemeentelijke eis, dat dit alleen wordt toegepast indien de huurder aansluitend minimaal 34 weken consequent inhuurt op een vaste weekdag en een vaste gebruikstijd. (Van deze aansluitende periode-eis zijn schoolvakanties en officiële feestdagen uitgezonderd. Alleen die mogen zo’n seizoenhuurperiode wel onderbreken, mits het totaal aantal echte gebruiksweken 34 of meer bedraagt.) Voor de 35e en eventuele volgende weken van een seizoenhuurperiode, zal achteraf een credit factuur worden verstrekt, welke met de eindfactuur (van bijvoorbeeld mei of juni) kan worden verrekend.

Los uurtarief     voor periode van 1-8-2016 /m 31-7-2018

Lokale amateursport                                                    Sportbonden & externe verenigingen (van buiten Westerveld)

Training & wedstrijd per los uur;                             Bondswedstrijden & training/wedstrijden externen per los uur:

1/3 zaal                € 13,10                                                 € 16,80

2/3 zaal                € 22,05                                                 € 28,60

Hele zaal             € 32,30                                                 € 40,40

Seizoentarief    voor periode van 1-8-2016 /m 31-7-2018

Lokale amateursport gedurende minimaal 34 echt gebruikte weken

Training & wedstrijd voor hele sportseizoen per vaste weekdag en vast gebruiksuur:

1/3 zaal                €    445,40

2/3 zaal                €    750,40

Hele zaal             € 1.098,55

Het seizoentarief bedraagt 34 keer het niet afgeronde gemeentelijke uurtarief, alleen het eindbedrag is afgerond op 5 centen.

M. Boymans

penningmeester St. Sporthal Vledder

31-10-2016