Reserveringsformulier 2019 / 2020

Als verhuurder van sporthal de Spronk zouden wij graag schriftelijk van u vernemen of u ook het seizoen 2019-2020 weer gebruik wilt maken deze accommodatie.

Onze vraag is dan ook of u voor 30 juni 2019 schriftelijk aan wilt geven wat uw wensen zijn.

GEGEVENS:

Naam vereniging:…………………………………………………………………………………..

Contactpersoon:……………………………………………………………………………………       (1 per vereniging)

Adres:…………………………………………………………………………………………………….

Postcode en woonplaats:………………………………………………………………………

Telefoonnr.:……………………………..E.mail:……………………………………………..

Penningmeester:…………………………………………………………………………………..

Adres:…………………………………………………………………………………………………….

Postcode en woonplaats:………………………………………………………………………

Telefoonnr.:…………………………………E.mail:…………………………………………….

Graag duidelijk vermelden welke dag/dagen, welk tijdstip , welk deel van de zaal( gehele zaal,  2/3 of 1/3 zaal).

U kunt hiervoor ook een eigen schema bijvoegen.

Vermelden bij opgave:

Verenigingsverbruik  of  Competitie verbruik………………………………………….

Naam: Leidinggevende/ Docent……………………Tel:…………………………E.mail:……………………………..

 

Indien er trainingen uitvallen (bijvoorbeeld i.v.m. vakanties) wilt u dat dan aangeven?

Let wel op dat de uren aaneengesloten blijven!

 

Evt. opmerkingen:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wij zullen zoveel mogelijk proberen aan uw wensen te voldoen, maar kunnen daarvoor geen garantie geven.

U kunt ook via onze site    www.despronk.nl    reageren  en zie daarvoor ook de  tarieven en voorwaarden van gebruik.