Beleid Buiten en Binnen sport ( 29-04-2020)

Protocol over buitensportactiviteiten voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar

 

Vanaf 29 april worden de regels versoepeld voor sportactiviteiten voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. In de buitenlucht is veel meer mogelijk, maar binnen sporten (inclusief de binnenbaden en gymzalen) blijft verboden. De versoepeling is bedoeld voor trainingsactiviteiten. Wedstrijden of sportvormen met het karakter van een competitie blijven verboden! Bovendien is bepaald dat het gaat om georganiseerde sportactiviteiten, dus geen nieuwe particuliere initiatieven!

 

Veel partijen hebben een mening over of geven (tegenstrijdige) adviezen aan gemeenten en sportaanbieders. In Drenthe is in de Veiligheidsregio afgesproken dat we provinciaal dezelfde regels gaan hanteren. Overige protocollen gelden in Drenthe dus niet! Daarom dit bericht dat is gebaseerd op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/aanpak/veranderingen-na-28-april-2020 .

 

 

De regels in Drenthe: Zo regelen we dat!

Gezond verstand staat voorop. We zijn ontzettend blij met de versoepeling en we zorgen er samen voor dat we de regering helpen met het in control blijven van de corona-aanpak. Ons gedrag draagt bij aan verdere versoepeling van regels op langere termijn. Daarom:

 • Behoud ten minste 1,5 meter afstand van elkaar (uitzondering geldt voor sportende/spelende kinderen tot en met 12 jaar).
 • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen en begeleiders nog steeds: blijf thuis. Deelnemers mogen om deze reden ook worden teruggestuurd.
 • Indien een huisbewoner koorts heeft blijft u of uw kind thuis.
 • Sportaanbieders zijn en blijven verantwoordelijk voor de inhoud en veiligheid van de aangeboden sport- en beweegactiviteiten en het hanteren en bewaken van de extra richtlijnen. Faciliteer zoveel mogelijk het wassen en desinfecteren van handen.
 • Het is verboden de kleed- en wasgelegenheid op het sportpark te gebruiken voor omkleden en/of te douchen. Dat doe je thuis.
 • Activiteiten in en rondom water zijn (nog) verboden. Het is voor de zwembadbranche (WiZZ, NRZ, ENVOZ, HISWA-RECRON, EasySwim, NOB, NCS, NTB, Reddingbrigade, KNZB en Vereniging Sport en Gemeenten) nog niet duidelijk genoeg óf en hóe het virus zich kan verspreiden in het water. Dat geldt zowel voor recreatieplassen als voor openluchtbaden. Binnenbaden zijn dicht. Zodra er meer duidelijkheid is en er nieuwe landelijke adviezen zijn afgegeven door bovengenoemde partijen wordt u hierover geïnformeerd.
 • Gemeenten hebben van het Rijk een extra taak gekregen voor advisering en eventuele handhaving. Daarom is het vooraf melden van sport- en beweegactiviteiten bij een gemeente verplicht. Dat geldt ook voor activiteiten op ‘eigen terrein’. Een meldingsformulier is bijgevoegd. De Gemeente gaat uw aanvraag beoordelen. Alleen wanneer er over het aanmeldformulier vragen zijn, het niet volledig is ingevuld of iets niet kan, dan wordt er contact opgenomen met de vereniging. U hoeft dus niet te wachten met het starten van uw activiteit. Ook na melding blijft de verantwoordelijkheid van de sport- en beweegactiviteiten bij de aanbieder.
 • Er is op de sport- en beweeglocatie bij alle activiteiten een volwassene aanwezig die herkenbaar is (een gekleurd hesje) en de coronaveiligheid waarborgt. Het is verstandig bij wat grotere groepen om dat niet te koppelen aan de trainer.
  • Aantal begeleiders/ toezichthouders per groep zijn genormeerd. Algemene stelregel is om per 10 sporters een volwassen toezichthouder aanwezig te laten zijn naast een trainer, die in de gaten houdt of de regels gehandhaafd blijven.
   • 0-10, geen toezichthouder, een volwassen trainer volstaat
   • 11-20, 1 volwassen toezichthouder
   • Vanaf 21 -50, 2 toezichthouders
   • Vanaf 50, minimaal 3 toezichthouders

 

Voor buitensportverenigingen met ‘eigen’ accommodatie:

 • Alle activiteiten dienen vooraf aan de eigen gemeente gemeld te worden via het bijgevoegde meldformulier. Als een sportactiviteit niet vooraf is gemeld dan kan per direct gesommeerd worden de activiteit te staken en kan verbaliseerd worden.
 • Alleen deelnemende kinderen en jongeren, sportbegeleiders en coronaverantwoordelijken zijn op de sportlocatie aanwezig.
 • Buitensportverenigingen mogen buiten trainen met jeugd tot en met 12 jaar. Hierbij gelden voor kinderen onderling geen afstandsbeperkingen; ‘normaal’ trainen is dus mogelijk. De trainer blijft op minimaal 1,5 meter afstand van de deelnemers.
 • Jeugd van 13 t/m 18 jaar mag trainen maar dient aan de 1,5 m afstand te voldoen; ‘normaal’ trainen is NIET mogelijk.
 • Op het meldingsformulier geeft u ook aan welke ruimtes/velden u wilt gaan gebruiken. Bij groot onderhoud aan de velden kan het zijn dat uw gemeente aangeeft welke velden voor de trainingen beschikbaar zijn.
 • Kantines blijven gesloten, net als andere horecafaciliteiten. Veilig naar het toilet kunnen gaan en om handen te wassen  moet goed geregeld zijn. Hoe u dit regelt kunt u aangeven via het meldformulier. Deze accommodatie moet geregeld schoongemaakt worden.
 • Kinderen en jongeren komen in sportkleding naar de locatie. Ze kunnen zich niet omkleden en douchen en gaan na de activiteit direct naar huis. Er wordt dus niet in de sportaccommodaties omgekleed of gedoucht. Zorg voor voldoende zeep, papieren handdoekjes en desinfectiemiddelen en EHBOmiddelen binnen handbereik.
 • Stel (per activiteit of reeks activiteiten) een volwassen herkenbare coronaverantwoordelijke (met een gekleurd hesje) aan, die altijd aanwezig is en het gemeentelijke aanspreekpunt is. Deze is eindverantwoordelijk voor
  • De inachtneming van de hygiëneregels
  • De interne logistiek en bewegwijzering van veilige looplijnen en mogelijk afbakenen van eenrichtingsverkeer op parkeerplekken, bij toiletgebouwen en de velden zelf.
  • Dit vooraf aan te geven op het meldingsformulier. Ook hoe u de normering toepast.

 

Voor andere sportaanbieders (Binnensportverenigingen en commerciële aanbieders) die plannen hebben om buiten te gaan trainen:

 • Indien gewenst kan er, in georganiseerd verband, buiten worden getraind door jeugd tot en met 18 jaar in de openbare ruimte met in achtneming van dit Drentse protocol. Voorbeelden van openbare ruimten zijn onder andere Cruyff Courts en het park.
 • Alle activiteiten dienen vooraf aan de eigen gemeente gemeld te worden via het bijgevoegde meldformulier. Als een sportactiviteit niet vooraf is gemeld dan kan per direct gesommeerd worden de activiteit te staken en kan verbaliseerd worden.
 • Alleen deelnemende kinderen en jongeren, sportbegeleiders en coronaverantwoordelijken zijn op de sportlocatie aanwezig.
 • Het gebruik van binnensport-accommodaties is niet toegestaan, deze blijven gesloten.
 • De openbare ruimte kan niet worden geclaimd. Dus er dient rekening te worden gehouden met andere gebruikers in het openbaar gebied. Beperk (geluids)overlast als harde muziek ed.
 • Zorg voor voldoende desinfectiemiddelen en EHBOmiddelen binnen handbereik.

 

 

Wij wensen u veel succes en vragen uw zorgvuldige naleving bij het opstarten van de jeugdsportactiviteiten. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat dit veilig gebeurt.

Bijlage bij protocol: kansen

 

Kansen:

 • Indien er niet leden zouden willen meedoen is dit voor uw vereniging de kans om uw sport te laten ervaren aan alle kinderen, uw maatschappelijke betrokkenheid te tonen en misschien op termijn wel nieuwe leden; Dit is natuurlijk niet verplicht en regelt uw vereniging zelf.
 • Lokale buurtsportcoaches zijn beschikbaar voor vragen.
 • Het project Maatschappelijke diensttijd van SportDrenthe biedt de vereniging mogelijkheden om bij te dragen om jongeren te trainen/op te leiden zodat zij kunnen helpen bij het aanbieden van uw sportactiviteiten. Daar is, onder bepaalde voorwaarden, opleidingsgeld voor beschikbaar. Meer informatie SportDrenthe: 0528 233 775 of info@sportdrenthe.nl
 • De klassieke trainer of instructeur is een logisch aangewezen functionaris om de activiteiten te begeleiden, anders denken kan ook! Er zijn vast talloze mensen die nu willen bijdragen. Wellicht is het handig om te werken met een centrale trainer die de oefenvormen maakt en een paar uitvoerders die de training daadwerkelijk verzorgen of begeleiden.
  • Denk ook eens aan de jeugd tussen 12-18 jaar als uitvoerder. Wellicht kan je hen na een half uurtje scholing wel voor een (kleine)groep zetten.
  • Op sport.nl/corona komen links met oefenvormen per sport. U kun ook bij uw sportbond informeren. Ook zij helpen u graag.
 • Misschien zijn er op lokaal niveau nog meer kansen. Informeer bij de buurtsportcoach.

 

 

Factsheet_sporten-drenthe