Maatschappelijk jaarverslag 2016

 

 

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG SPORTHAL VLEDDER 2016

 

Inleiding

 

Sporthal de Spronk in Vledder is in 1986 gebouwd door de voormalige gemeente Vledder en ondergebracht in de Stichting Sporthal Vledder.

Het is de binnensportaccommodatie voor de sportverenigingen in de regio Vledder en de gymnastiekzaal voor de basisscholen.

Sinds 1 januari 2009 is het dagelijks beheer en de exploitatie, voorlopig voor een periode van 10 jaar, overgedragen aan de Stichting. De gemeente verstrekt jaarlijks een exploitatiebijdrage.

 

Het bestuur van de Stichting bestaat bij voorkeur overwegend uit bestuursleden afkomstig uit de sportverenigingen die van de sporthal gebruik maken; onderaan is de samenstelling van het huidige bestuur vermeld.

 

Jaarlijks brengt de Stichting verslag uit aan de gemeente, inclusief financiële verantwoording; want een sporthal als deze kan natuurlijk niet op eigen benen staan.

Het bestuur is van mening dat het van belang is ook de “maatschappelijk belanghebbenden” bij de sporthal te informeren. Vandaar dit “maatschappelijk jaarverslag” voor de gebruikers van de sporthal en de “verenigingen Dorpsbelang/Dorpsgemeenschap ” in de regio.

 

De sporthal en de uitrusting

 

Nadat in 2015 een energiescan was uitgevoerd bleek uit nader onderzoek dat de liggers van het bovenste deel van het dak een extra druk van zonnepanelen niet aankunnen. Zonnepanelen op het steile deel geven te weinig opbrengst en dakisolatie is pas een optie als het gehele dak wordt vervangen.

 

Zoals in veel gebouwen is ook in de sporthal de aanwezigheid van asbest geconstateerd, grotendeels onder de vloer. In de zomervakantie  2017 zal nader onderzoek worden gedaan.

 

De heaters zijn in 2016 vervangen, na meer dan 25 jaar.

Ongediertebestrijding via een gespecialiseerd bedrijf was succesvol.

 

In 2015 waren 2 van de 3 wandrekken afgekeurd (met behulp van de brandweer zijn die verwijderd en kunnen worden ingezet bij de Wampex). Eén multifunctioneel wandrek met talloze mogelijkheden is er voor in de plaats gekomen.

 

De activiteiten in de sporthal

 

De gebruikers van de sporthal zijn ruwweg in te delen in drie categorieën:

 • De basisscholen De Hoekstee, De Kievietshoek en De Bron voor het gym-onderwijs
 • De sportverenigingen, en wel in het bijzonder:
  • SV Vledder (gymnastiek, volley, badminton, fitness etc.)
  • SV Wapse (handbal)
  • Moedig Voorwaarts (korfbal)
  • Koru (korfbal)
  • Old Forward (voetbal)
  • BEW (voetbal)
 • Overige, waaronder
  • Trajectum/Hoeve Boschoord (trainingen)
  • MC Stoomfiets (recreatief voetbal)
  • Vof de Spronk (recreatief volleybal en voetbal)
  • Beweegcoaches gemeente (diverse activiteiten)
  • COA (recreatief voetbal asielzoekers)

 

De Sporthal is in principe het hele jaar beschikbaar, maar in de praktijk beperkt het gebruik zich normaliter tot 40 weken per jaar, waarbij amper gebruik is in de maanden juli en augustus.

Door de aard van de activiteiten worden de uren overdag veelal niet benut, behoudens door de basisscholen.

De activiteiten in de sporthal zijn als volgt te rubriceren ( in gebruikte uren):2016                    2015               2014                  2013

 

Basisscholen                560                    560                  600                 720

Sportverenigingen      651                     766                   822                 760

Sportbonden                178                      162                  204                 189

Overig                             235                     128                  122                  166

Bezettingsgraad           53,7%                53.5%                 57%                  60%

 

De terugloop van 15% in 2016 bij de sportverenigingen werd gecompenseerd door incidentele toename bij de overige gebruikers.

Een speciale activiteit was  de “lifestyle” dag, georganiseerd door de beweegcoaches Westerveld, samen met een aantal vrijwilligers uit de regio.

 

Overige zaken

 

De gemeente heeft o.a. op basis van concurrentiegegevens die wij hadden verzameld, besloten om de tarieven in 2016 te verlagen.

 

Nadat in 2015 de risicoanalyse geactualiseerd was zijn in de huisregels  bepalingen opgenomen om ongewenst gedrag tegen te gaan. Ook is afgesproken dat de beheerder zorgt voor registratie van letsels.

In 2016 is als vervolg hierop de nota “gebruiksbepalingen Sporthal de Spronk”  aangepast.

 

 

Een bijzondere activiteit in 2016 was de aanleg en opening van een trimbaan, die verder los staat van de sporthal. Op de website van de Spronk is hier verslag van gedaan, o.a. van de bouw en de sponsoren hierbij.

 

Eind 2016 is  het bestuur als volgt samengesteld:

Arend Jan Blomsma (namens BEW)

Jansje de Boer (namens Moedig Voorwaarts)

Philip Boot (namens SV-Vledder)

Bart Kisjes (namens TC Burmania)

Gerard van den Bor (secretaris)

Marcel Boymans (penningmeester)

Tini Sanders (voorzitter).

 

1 februari 2017, Tini Sanders