Bestuur

Sporthal de Spronk in Vledder is in 1986 gebouwd door de voormalige gemeente Vledder en ondergebracht in de Stichting Sporthal Vledder.

Het is de binnensportaccommodatie voor de sportverenigingen in de regio Vledder en de gymnastiekzaal voor de basisscholen.

Sinds 1 januari 2009 is het dagelijks beheer en de exploitatie, voorlopig voor een periode van 10 jaar, overgedragen aan de Stichting. De gemeente verstrekt jaarlijks een exploitatiebijdrage.

Het beheer van de sporthal wordt gedaan door Roelof en Lammie  Smit, bijgestaan door vrijwilligers.

Het bestuur van de Stichting bestaat bij voorkeur overwegend uit bestuursleden afkomstig uit de sportverenigingen die van de sporthal gebruik maken.

Begin 2017 is  het bestuur als volgt samengesteld:

Tini Sanders (voorzitter).

Marcel Boymans (penningmeester)

Gerard van den Bor (secretaris)

Arend Jan Blomsma (namens BEW)

Jansje de Boer (namens Moedig Voorwaarts)

Philip Boot (namens SV-Vledder)

Bart Kisjes (namens TC Burmania)

 

Binnen de gemeente Westerveld is nog een tweede ( in dit geval een gemeentelijke) sporthal: De Hulsebosch in Dwingeloo.